nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Feiten

2ejrsThe New School for Information Services is een onbekostigde instelling en rechtspersoon Hoger Onderwijs. Dit betekent dat je zelf betaalt voor je opleiding, maar wel studiefinanciering en een OV-jaarkaart voor vier jaar ontvangt en dat je een erkend bachelordiploma Marketing communicatie kunt halen. The New School for Information Services is een stichting zonder winstoogmerk.

Kosten

Het collegegeld bedraagt in het studiejaar 2018 - 2019 € 14.550,- voor jaar 1 en € 15.100,- voor jaar 2 (dit is inclusief kosten studiereis), € 8.850,- voor het derde jaar, € 4.450 voor jaar 4. Boeken, syllabi, fotokopieën, excursies én, in jaar 1 en jaar 2 een extern taalexamen voor Engels zijn inbegrepen. .

Studiefinanciering

Klik hier voor meer informatie over studiefinanciering. 

Aanmelden kan nog na 1 mei!

Wij hanteren GEEN deadline van 1 mei! Omdat The New School is een particuliere opleiding is, verloopt de aanmelding niet via studielink, maar via een andere weg. Daar kunnen wij je over informeren.

Curriculum

In jaar 1 en 2 staat de theorie centraal en ben je dagelijks  op school. Je volgt de lessen en neemt deel aan projecten en excursies. Daarnaast zijn er regelmatig gastcolleges van externe experts.

1ejrs

In jaar 3 ga je op stage. Deze eerste stage heeft een oriënterend karakter. De tweede helft van het derde jaar volg je weer colleges.

Jaar 4: je tweede stage van vijf maanden. Deze wordt gekoppeld aan je afstudeerscriptie. Daarbij word je intensief begeleid. Bovendien besteed je in dit jaar uitgebreid aandacht aan verdiepende vakliteratuur, en aan presentatie- en schrijfopdrachten.

Als je een propedeuse van een andere opleiding hebt, kun je eventueel met het tweede jaar van onze opleiding beginnen op voorwaarde dat er voldoende overlap tussen je oude studie en de New School opleiding is.

Wil je meer weten? Bel voor meer informatie of voor een afspraak om op een lesdag met ons mee te lopen. Dan zie je ons zoals we zijn.