nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Jaar 2

Jaar 1 en 2 vormen de basis van de opleiding Marketingcommunicatie. Het jaar is opgebouwd uit drie trimesters, waarbij het eerste semester tot en met de kerstperiode loopt en bestaat uit 12 lesweken, het tweede trimester van begin januari tot april (9 lesweken) en het laatste trimester (9 weken) dat naast de lessen en een centraal thema vooral gericht is op opdrachten, workshops en projecten. 

In elke lesweek heb je ongeveer 15 lesuren (van 75 minuten). Daarnaast werk je aan projecten, volg je seminars of zijn er bedrijfsbezoeken/excursies. Je bent dus 5 dagen per week gedurende totaal 20 tot 25 uur op school. Thuis of in de werkruimtes op school maak je opdrachten, en/of bereid je huiswerk voor.
Daarnaast zijn er studieweken, waarin je geen les hebt en je kan voorbereiden op de tentamens, en de tentamenweken zelf.

Themaweek
Twee keer per jaar, aan het einde van het eerste trimester en in het derde trimester, werken alle studenten gedurende een week gezamenlijk aan een thema, bijvoorbeeld het maken van een film, een concept voor een product, website, een evenement of jaarboek.

Studiereis
In het tweede studiejaar maken de studenten een buitenlandse reis in het derde trimester. Deze reis levert studiepunten op. Het is dus een combinatie van studie en ontspanning. Er zit werk/studie aan vast, voorbereidend, tijdens en achteraf.

Vakken in jaar 2:

Gerelateerde items (op tag)

 • Online Marketing

  Een introductie in de wereld van de online marketing:

 • Research Skills

  Waarom kopen mijn klanten maar één keer bij me en blijven ze daarna weg? Hoe komt het dat ons merk als suf en ouderwets wordt gezien in de markt, terwijl we juist dachten heel sexy en flitsend over te komen? Wat zijn kansen en mogelijkheden voor ons bedrijf om uit te breiden in Brazilië?

 • English Writing

  'You cannot teach someone to write.' One of my favourite college professors made that declaration one day and it quickly brought our class to attention. During the first term, he exposed us to short films, pop music, current events, and top 40 radio. What does that have to do with writing?

 • Organisatiekunde

  Een organisatie zonder mensen bestaat (nog) niet. Waar we ook werken, we werken met mensen. Inzicht in het gedrag van onszelf en de ander in organisaties helpt ons effectiever te zijn in samenwerking en om klanten betere diensten en producten te leveren. 

 • Cambridge English

  Why ''Cambridge'' English? Business English is a basic ingredient for all students, nationally and internationally orientated. These days it is important that your English is internationally acknowledged. Our aim is to teach at Certificate Advanced English (CAE) level based on University of Cambridge ESOL Examinations (FCE/CAE/CPE).

 • Marketingcommunicatie

  Peter Sellers zei eens :'Reclame is de kunst op het onderlijf te richten en de portemonnee te treffen.' Marketingcommunicatie is de algemene term voor alle reclame/communicatie in het kader van het marketingbeleid.

 • Professioneel Schrijven Nederlands 1 & 2

  Professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan verwerken en produceren. Hoe word je daar op voorbereid? 

 • Psychologie

  Psychologie is niet weg te denken binnen het vakgebied marketingcommunicatie. Bij marketingcommunicatie draait het tenslotte om het gedrag van mensen. 

 • Communicatie

  Tijdens je opleiding word je je bewust van de vele wegen die een organisatie kan volgen om te communiceren met haar omgeving. De communicatie van een organisatie, met al haar interne en externe doelgroepen, wordt uitgebreid onder de loep genomen. In de eerste drie jaar krijg je een groot aantal communicatie vakken.

 • Graphic Arts

  Beeld heeft inmiddels een centrale plaats binnen de beroepsrichting die door snel opvolgende technische ontwikkelingen in een voortdurende staat van verandering is. Door het zelf produceren van folders, brochures en websites, het combineren van tekst en beeld in verschillende disciplines, ga je ontdekken dat basisprincipes als vorm en inhoud, concept en uitvoering, kleurgebruik en betekenis, binnen alle vernieuwingen blijven gelden.

 • Projecten, seminars en bedrijfsbezoeken

  Naast de vakken wordt er op The New School veel aandacht besteed aan de koppeling met de praktijk en het werkveld. Zo ontwikkel je jezelf door in- en externe projecten. Aangezien de opleiding zich in een innovatief werkveld bevindt, worden er regelmatig seminars en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

 • Fotografie

  Je leert de beginselen van de fotografie: licht, compositie, standpunt, kader en inhoud, zodat je je eigen foto's en het werk van anderen kunt beoordelen.

 • Maatschappij & Cultuur

  Een brede algemene ontwikkeling, en dus inzicht in maatschappelijke en culturele tendensen is een pré in het vakgebied marketingcommunicatie. 

 • Recht

  Recht vormt de ruggengraat van onze samenleving, onze normen en waarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Niet alleen wat mag en wat niet mag maar bijvoorbeeld ook hoe wij contracten afsluiten of de vraag

 • Financiën

  Het vak financiën heeft een algemeen vormend karakter en biedt inzicht in maatschappelijke mechanismen, wat onontbeerlijk is in het werkveld van de professionele marketingcommunicatiedeskundige. Daarnaast maakt dit vak de student bewust van de financiele consequenties van diverse besluiten.

 • Crossmedia

  De invloed en de aanwezigheid van nieuwe media neemt nog elke dag toe. Steeds meer bedrijven geven hun reclamebudget uit aan een mix van mediakanalen: online, offline, gaming, digitale tv, printmedia etcetera.

 • Marketing

  Marketing is niet weg te denken op The New School. Het vak marketing leert je niet alleen de theorie maar ook hoe je haar toe past. Naast de basisbegrippen van marketing, consumentengedrag en verschillende vormen van publieksgedrag, ontwikkel je inzicht op het gebied van marketing en het gedrag van de consument.