nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Vakken

lessit1 'We Practise what we Teach.'

De docenten van The New School zijn veelal naast hun docentschap, werkzaam in hun vakgebied.

Marketingcommunicatie is een veelzijdig werkterrein. Het curriculum van The New School weerspiegelt die veelzijdigheid. Je volgt een uitgebreid aantal vakken. Uiteraard marketing en communicatie, maar ook psychologie, recht, graphic arts, cultuur en maatschappij.

In de eerste twee jaar begin je met de noodzakelijke basiskennis en ontwikkel je steeds meer van kennisniveau naar inzicht en vaardigheden. In je stages leer de aangeleerde competenties vertalen naar, en toepassen in de praktijk. Tussen je twee stages volg je vakken waarin je verder kunt specialiseren. Tot slot schrijf je je Bachelorscriptie. Daarna ben je, zoals dat heet, startbekwaam voor de arbeidsmarkt.

Actualiteiten & Trends

In het eerste jaar wordt het vak Maatschappij & Cultuur gecombineerd met het vak Actualiteiten & Trends. De combinatie van deze vakken is een basis voor je brede algemene ontwikkeling. Inzicht in actualiteiten & trends is meer dan een pré in het vakgebied marketingcommunicatie.

Cambridge English

Why ''Cambridge'' English? Business English is a basic ingredient for all students, nationally and internationally orientated. These days it is important that your English is internationally acknowledged. Our aim is to teach at Certificate Advanced English (CAE) level based on University of Cambridge ESOL Examinations (FCE/CAE/CPE).

Communicatie

Tijdens je opleiding word je je bewust van de vele wegen die een organisatie kan volgen om te communiceren met haar omgeving. De communicatie van een organisatie, met al haar interne en externe doelgroepen, wordt uitgebreid onder de loep genomen. In de eerste drie jaar krijg je een groot aantal communicatie vakken.

Concepting & Copy

De keuzemodule Concepting & Copy is een all round introductie in de creatieve kant van de reclame wereld. Naast een theoretisch deel is er ook een grote aandacht voor de executie (uitvoering). Studenten produceren een strategisch reclameplan en vertalen dit naar een concept dat in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Consultancy Skills

Goed zijn in je vak is de basis, maar hoe zorg je ervoor dat je ideeën ook geaccepteerd worden? Elke professional is naast een vakman/vakvrouw ook adviseur. Meestal in de rol van opdrachtnemer.

Creative Writing

'Wie schrijft, die blijft', zei mijn oude juf Nederlands op het Goudse Coornhert Gymnasium. 'Courage', riep mijn oude opoe De Hele Tijd. En ik zeg jullie: 'Overal schuilen verhalen, verleidelijk neuriënd als een Sirene, smachtend naar onthulling'. 

Crossmedia

De invloed en de aanwezigheid van nieuwe media neemt nog elke dag toe. Steeds meer bedrijven geven hun reclamebudget uit aan een mix van mediakanalen: online, offline, gaming, digitale tv, printmedia etcetera.

English Writing

'You cannot teach someone to write.' One of my favourite college professors made that declaration one day and it quickly brought our class to attention. During the first term, he exposed us to short films, pop music, current events, and top 40 radio. What does that have to do with writing?

Financiën

Het vak financiën heeft een algemeen vormend karakter en biedt inzicht in maatschappelijke mechanismen, wat onontbeerlijk is in het werkveld van de professionele marketingcommunicatiedeskundige. Daarnaast maakt dit vak de student bewust van de financiele consequenties van diverse besluiten.

Fotografie

Je leert de beginselen van de fotografie: licht, compositie, standpunt, kader en inhoud, zodat je je eigen foto's en het werk van anderen kunt beoordelen.

Graphic Arts

Beeld heeft inmiddels een centrale plaats binnen de beroepsrichting die door snel opvolgende technische ontwikkelingen in een voortdurende staat van verandering is. Door het zelf produceren van folders, brochures en websites, het combineren van tekst en beeld in verschillende disciplines, ga je ontdekken dat basisprincipes als vorm en inhoud, concept en uitvoering, kleurgebruik en betekenis, binnen alle vernieuwingen blijven gelden.

Maatschappij & Cultuur

Een brede algemene ontwikkeling, en dus inzicht in maatschappelijke en culturele tendensen is een pré in het vakgebied marketingcommunicatie. 

Marketing

Marketing is niet weg te denken op The New School. Het vak marketing leert je niet alleen de theorie maar ook hoe je haar toe past. Naast de basisbegrippen van marketing, consumentengedrag en verschillende vormen van publieksgedrag, ontwikkel je inzicht op het gebied van marketing en het gedrag van de consument.

Marketingcommunicatie

Peter Sellers zei eens :'Reclame is de kunst op het onderlijf te richten en de portemonnee te treffen.' Marketingcommunicatie is de algemene term voor alle reclame/communicatie in het kader van het marketingbeleid.

New Media and Digital Culture

In de module New Media & Digital Culture ontwerpen studenten innovatieve marketingconcepten op basis van ontwikkelingen op het snijvlak van nieuwe media en digitale cultuur. Studenten bedenken een concept op basis van de theoretische context die in het eerste werkcollege wordt geschetst. Studenten ontwikkelen in deze module prototypes en demonstrators op basis van design thinking methoden en technieken.

Online Marketing

Een introductie in de wereld van de online marketing:

Organisatiekunde

Een organisatie zonder mensen bestaat (nog) niet. Waar we ook werken, we werken met mensen. Inzicht in het gedrag van onszelf en de ander in organisaties helpt ons effectiever te zijn in samenwerking en om klanten betere diensten en producten te leveren. 

Personal Development

'Zelfkennis is de moeder van alle kennis', schreef de dichter Khalil Gibran ooit. In het vak persoonlijke ontwikkeling leren de derdejaars studenten zichzelf in professioneel opzicht beter kennen. 

Professioneel Schrijven Nederlands 1 & 2

Professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan verwerken en produceren. Hoe word je daar op voorbereid? 

Projecten, seminars en bedrijfsbezoeken

Naast de vakken wordt er op The New School veel aandacht besteed aan de koppeling met de praktijk en het werkveld. Zo ontwikkel je jezelf door in- en externe projecten. Aangezien de opleiding zich in een innovatief werkveld bevindt, worden er regelmatig seminars en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Projectmanagement

Binnen marketingcommunicatie wordt vaak projectmatig gewerkt. 

Psychologie

Psychologie is niet weg te denken binnen het vakgebied marketingcommunicatie. Bij marketingcommunicatie draait het tenslotte om het gedrag van mensen. 

Recht

Recht vormt de ruggengraat van onze samenleving, onze normen en waarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Niet alleen wat mag en wat niet mag maar bijvoorbeeld ook hoe wij contracten afsluiten of de vraag

Research Skills

Waarom kopen mijn klanten maar één keer bij me en blijven ze daarna weg? Hoe komt het dat ons merk als suf en ouderwets wordt gezien in de markt, terwijl we juist dachten heel sexy en flitsend over te komen? Wat zijn kansen en mogelijkheden voor ons bedrijf om uit te breiden in Brazilië?

Storytelling

Storytelling in beeld. Verhalenvertellers, redacteuren en verslaggevers weten vaak heel goed welke ingrediënten er in hun verhaal moeten. Maar hoe breng je structuur en dynamiek in je verhaal aan?

Strategic Marketing

Strategic Marketing (keuzemodule) wordt in het derde jaar gegeven, op niveau Nima B. Dit vak is een keuzemodule en met name geschikt voor studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van marketing en een positie ambiëren op marketingmanagementniveau.