nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Organisatiekunde

Een organisatie zonder mensen bestaat (nog) niet. Waar we ook werken, we werken met mensen. Inzicht in het gedrag van onszelf en de ander in organisaties helpt ons effectiever te zijn in samenwerking en om klanten betere diensten en producten te leveren. 

In dit vak worden vragen behandeld als: wat (de)motiveert medewerkers? Hoe kan ik het functioneren van mijn team verbeteren? Wat zijn de oorzaken van burn-out? Wat veroorzaakt conflicten op de werkvloer? Wat is de invloed van nationale culturen op de organisatie?
Dit zijn voorbeelden van vragen die voor studenten van The New School zeer relevant zijn, vanwege de relatief grote professionele verantwoordelijkheid die veel van hen krijgen.

Jaar 2
Organisatiekunde wordt aan tweedejaars studenten gegeven voor de duur van een periode. Ieder college heeft veel praktijk-op-niveau in zich. Zo legt de docent iedere les een actueel probleem uit de praktijk voor aan de studenten om op te lossen. Daarna wordt het huiswerk besproken dat bestaat uit het analyseren van een complexe case. Vervolgens wordt theorie behandeld. 

Studenten reageren doorgaans positief op de opzet en praktijkgerichtheid van organisatiekunde.

Docent: Reuben Wijnberg

foto reuben wijnbergDe docent is personeels- en organisatieadviseur Reuben Wijnberg, MA. Sinds 2002 doceert Reuben bij The New School. Hij geeft de vakken organisatiekunde en persoonlijke ontwikkeling. Verder begeleidt hij studenten bij stages en afstudeeronderzoek. Zijn werk als interim HR-adviseur, trainer en organisatie-adviseur vormt een rijke bron aan informatie, die hij zoveel mogelijk deelt met de studenten. Verder blijft hij ieder jaar leren van iedere lichting studenten. die steeds weer met een frisse blik kijken maar wat er zich in organisaties afspeelt.

 

LinkedIn