nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Fotografie

Je leert de beginselen van de fotografie: licht, compositie, standpunt, kader en inhoud, zodat je je eigen foto's en het werk van anderen kunt beoordelen.

Je maakt portretten en bedrijfsreportages met een digitale camera en werkt ze uit op de computer via Adobe Photoshop. Ook zijn er opdrachten voor schoolprojecten en publicaties voor externe cliënten. Vanaf het begin worden theorie van fotografie, beeldmanipulatie en grafische technieken gecombineerd.

Studenten weten de beginselen van de fotografie toe te passen in hun foto’s en kunnen foto-opdrachten zelfstandig uitvoeren. Zij hebben inzicht verworven in de criteria om een foto op kwaliteit te beoordelen. Daardoor kunnen zij de juiste beelden kiezen en inhoudelijk verdedigen bij gelegenheden waar beelden noodzakelijk of gewenst zijn, zoals in publicaties (folders, brochures, jaarverslagen, website, ed.), voor presentaties en tentoonstellingen.

De student treedt een opdracht analyserend tegemoet en is in staat deze te vertalen naar een concept. Houdt rekening met opdrachtgever, doelgroep, inhoud, creatieve aspecten, druktechnische mogelijkheden en budget.

In jaar 2 wordt gewerkt aan verdieping van fotografische beginselen door middel van een foto-essay, reportages, vrije opdrachten en technische opdrachten. Meer aandacht wordt besteed aan het op niveau brengen van het eindresultaat. Digitale fototechnieken worden uitgebreid wat betreft belichting, cameragebruik en de mogelijkheden van Photoshop. Opdrachten worden gecombineerd met projecten van de school.

Studenten zijn in staat foto-opdrachten te interpreteren en tot een goed eindresultaat te brengen, afhankelijk van het specifieke doel. Zij hebben langere tijd gewerkt aan een foto-essay en dit afgerond met een grafisch/fotografische eindpresentatie. Ruim inzicht hebben zij verworven in de inhoudelijke kant van foto’s en zij zijn in staat keuzes te maken en foto’s op kwaliteit te beoordelen.


Docent Miriam Deckers
miriam deckersNa een start als beeldhouwer (bronzen en houten beelden) en ruimtelijk ontwerper (interieurartikelen) is zij steeds meer in het platte vlak gaan werken (grafisch en fotografisch). Sinds 1988 met veel plezier verbonden aan The New School voor de vakken Graphic Arts en fotografie waar zij ook de projecten begeleid waarin verschillende disciplines die worden onderwezen samenkomen.
Als freelancer werkt zij daarnaast in dezelfde vakgebieden.

 

LinkedIn profiel