nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Professioneel Schrijven Nederlands 1 & 2

Professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan verwerken en produceren. Hoe word je daar op voorbereid? 

Het doel van het vak Professioneel Schrijven Nederlands in de eerste twee jaar van de opleiding is jou een brede, professionele beheersing van de Nederlandse taal te geven op het gebied van geschreven communicatie. Maar er komt meer bij kijken. The New School vindt het belangrijk dat haar studenten in hun toekomstig vakgebied marketingcommunicatie professioneel leren omgaan met schriftelijke communicatie. Dat betekent meer dan simpelweg leren spellen. Al tijdens je eerste stage zal je je leidinggevende helpen in het nemen van beslissingen. Daarvoor is het essentieel dat je informatie kan verwerken en produceren. Hoe word je daar op voorbereid?

Professioneel Schrijven 1
Nederlands in het eerste jaar geef ik in drie onderdelen: journalistiek, argumentatieleer en taalbeheersing. Bij journalistiek ben je aan het eind van het jaar in staat een goed nieuwsbericht te schrijven: lijkt simpel maar is moeilijk. Wie een nieuwsbericht kan schrijven ‘snapt’ niet alleen journalistiek, je snapt ook hoe bij informatie het kaf van het koren wordt gescheiden.
In de eerste fase ligt het accent op theoretische kennis.

Professioneel Schrijven 2
In het tweede jaar worden de kennis en vaardigheden die je bij de vakken Journalistiek, Argumentatie en Taalbeheersing hebt geleerd, gebundeld in het vak Professioneel Schrijven 2. Het tweede jaar sluit je af met een scriptie.

Journalistiek
Na het volgen van Professioneel schrijven 1 & 2 heb je kennis van de voornaamste opinieweekbladen en vaktijdschriften, je kent de meest toegepaste journalistieke genres en weet hoe professionals informatie inwinnen. Je kent de mechanieken en werkwijzen van publiciteit en weet hoe nieuws wordt ‘gemaakt’.
De theorie wordt in het tweede jaar vertaald naar het ontwikkelen van journalistieke vaardigheden. Je bent nu in staat een artikel te schrijven die voldoet aan alle journalistieke eisen.

Argumentatie
De geschiedenis van debatteren en de argumentatietheorie wordt behandeld. Aan het eind van het eerste jaar vindt er naast een schriftelijk verslag ook een praktijktoetsing plaats, een waar debat met actuele thema’s.

Taalbeheersing
Taal is een zeer belangrijk onderdeel van deze opleiding. Bij alle vakken wordt hier aandacht aan besteed, maar bij Professioneel Schrijven worden de belangrijkste regels van Nederlandse spelling en stijl behandeld.

Docent Jerôme Inen
jeromeIk ben begonnen op TNS in 2003, hetzelfde jaar dat ik met tennisles geven begon. Hiervoor was ik freelance journalist en tekstschrijver en redacteur bij De Volkskrant en Intermediair. Ik schreef daarnaast voor bladen als HP/De Tijd, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en JazzNu. En ik publiceerde twee romans, (bij Uitgeverij Contact, Amsterdam).

 

 

LinkedIn profiel