nvao

social twitter box blue 32 social facebook box blue 32 social linkedin box blue 32

Graphic Arts

Beeld heeft inmiddels een centrale plaats binnen de beroepsrichting die door snel opvolgende technische ontwikkelingen in een voortdurende staat van verandering is. Door het zelf produceren van folders, brochures en websites, het combineren van tekst en beeld in verschillende disciplines, ga je ontdekken dat basisprincipes als vorm en inhoud, concept en uitvoering, kleurgebruik en betekenis, binnen alle vernieuwingen blijven gelden.

working on Apple computers

Jaar 1 
Na een theoretische inleiding in verschillende grafische onderwerpen maak je analyses en werk je aan opdrachten zodat de theorie van vormgeving, dtp en grafische technieken vanaf het begin worden gecombineerd. Door middel van advertentie-opdrachten en pagina-opmaak leer je te werken met het grafisch opmaakprogramma InDesign. Aan de hand van folderopdrachten wordt verder ingegaan op vormgeving, desktoppublishing en krijgen de studenten een druktechnische basiskennis. 
Aan het eind van het jaar beheers je het grafische opmaakprogramma InDesign voldoende om folders, affiches e.d. te kunnen maken. Je hebt inzicht in de aanpak van een grafische opdracht wat betreft gestructureerde organisatie, inhoud, lay-out en druktechnische verwerking. Verder heb je ruime kennis van de algemene kleurenleer en kun je deze digitaal toepassen ten behoeve van druk- en digitale technieken.

Jaar 2
In het tweede jaar verdiep je je grafische kennis (terminologie, typografie, drukwerkbegeleiding). Huisstijl en vormgeving van brochures en meerbladige producten. Analyse grafische producten en grafische presentatie van het eindresultaat. Na afronding van het blok webdesign in het tweede semester hebben leerlingen enig inzicht in html, css, de basisvoorwaarden voor het bouwen en onderhouden van een website en kunnen zij een eenvoudige website maken. In het laatste deel van het tweede semester worden de verschillende druktechnieken behandeld.
Na afronding van het jaar, ben je in staat een grafische productie te initiëren en tot een goed eindresultaat te brengen. Daarbij is voldoende kennis wat betreft inhoudelijke invulling, structurele aanpak, vormgevingsaspecten, druktechniek en drukwerkbegeleiding aanwezig.

Docent Miriam Deckers
miriam deckersNa een start als beeldhouwer (bronzen en houten beelden) en ruimtelijk ontwerper (interieurartikelen) is zij steeds meer in het platte vlak gaan werken (grafisch en fotografisch). Sinds 1988 met veel plezier verbonden aan The New School voor de vakken Graphic Arts en fotografie waar zij ook de projecten begeleid waarin verschillende disciplines die worden onderwezen samenkomen.
Als freelancer werkt zij daarnaast in dezelfde vakgebieden.

 

LinkedIn profiel